Stap 8 Positief actief toezicht houden

Kinderen en jongeren voelen zich veilig als zij weten wat er qua gedrag van hen wordt verwacht en als zij weten dat er op een positieve manier op hen wordt gelet. Incidenten tussen kinderen en jongeren ontstaan vaak in vrije, ongestructureerde situaties, bijvoorbeeld in aula’s en gangen maar ook in de buitenruimten (bijvoorbeeld op een plein), als gedragsverwachtingen niet helemaal duidelijk zijn en er geen of onvoldoende toezicht aanwezig is.

Positief actief toezicht houden betekent dat betrokken volwassenen in de binnen- en buitenruimten proactief
• positief contact zoeken met kinderen en jongeren 
• hier en daar een praatje maken
• complimenten uitdelen voor goed gedrag
• zorgen dat zij zicht houden op hoeken en pleinen die wat meer verscholen liggen of die lastig te bereiken zijn.

In alles stralen zij uit: ik heb zicht op de situatie en help mee om het samen met jullie voor iedereen veilig en gezellig te houden.

Positief actief toezicht houden biedt niet alleen mooie kansen om een analyse te maken van de wijk, maar juist ook om met elkaar concrete afspraken te maken over hoe het positief actief toezicht in de buitenruimten vorm kan krijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vaker gaan kijken op plekken waar weinig toezicht is en wel kinderen spelen. In de wijk Feijenoord is in het kader van positief contact leggen tijdens een XL bijeenkomst afgesproken dat alle deelnemers iedereen actief groeten die zij op hun stoep tegenkomen. Het PBS IN DE WIJK kernteam bundelt goede ideeën en afspraken en werkt toe naar een gezamenlijk plan actief toezicht houden voor de wijk.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Emilie van Leeuwen, projectleider.

Downloads
Kaartje positief actief toezicht houden