Stap 6 Aandacht voor ongewenst gedrag minimaliseren

Ondanks het feit dat we als volwassenen veel tijd en energie stoppen in het positief ‘zien’ van kinderen in de verhouding 4:1, zullen er altijd momenten blijven waarop kinderen op een negatieve manier op zoek gaan naar aandacht. Wanneer kinderen klein ongewenst gedrag laten zien en we hier veel aandacht aan geven, dan ervaren kinderen dat het loont om dit gedrag te vertonen, en zal het toenemen. Het is op dit soort momenten dan ook belangrijk om de aandacht voor het ongewenste gedrag minimaal te houden en de focus zo snel mogelijk weer te verleggen naar dat wat goed gaat.

Door de aandacht voor ongewenst gedrag te minimaliseren, wordt het ongewenste gedrag niet gevoed en dooft het uit. Immers: wat je aandacht geeft groeit. Door de aandacht voor ongewenst gedrag te beperken, met als doel klein ongewenst gedrag om te buigen, kan met een kleine interventie een groot effect worden gesorteerd. Net zoals positieve bekrachtiging van gedrag, heeft het minimaliseren van de aandacht voor ongewenst gedrag een preventieve werking.

Binnen PBS IN DE WIJK worden de volgende technieken toegepast om de aandacht voor ongewenst gedrag klein te houden:
• het negeren van klein ongewenst gedrag;
• bij ongewenst gedrag kinderen bewust complimenten geven die het gewenste gedrag laten zien;
• aandacht van de groep vragen en daarmee ongewenst gedrag van enkele kinderen stoppen.

Deze technieken blijken binnen de organisaties die PBS implementeren doorgaans goed toe te passen. En ook hiervoor geldt: er wordt tijdens PBS-bijeenkomsten structureel geïnvesteerd in het delen van succeservaringen met deze technieken die tijdens de activiteiten met de kinderen en jongeren worden opgedaan.

Door ervaringen structureel te delen en de technieken regelmatig op te frissen, raakt de achterliggende gedachte, namelijk dat ‘wat je aandacht geeft groeit’, steeds beter verankerd in het gedachtegoed van de deelnemers aan PBS IN DE WIJK. En neemt de kans toe dat zij op hun beurt, op informele wijze, hun kennis hierover verspreiden, als zij op andere plekken in de wijk komen, waar zij weer andere wijkbewoners ontmoeten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Emilie van Leeuwen, projectleider.

Downloads
Stappen bij ongewenst gedrag een ander complimenteren